Trường trực thuộc

23 Trường Mầm non - Mẫu giáo

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Mầm non Chánh Mỹ http://mnchanhmy.elearning.tptdm.edu.vn
2 Mầm non Đoàn Thị Liên http://mndoanthilien.elearning.tptdm.edu.vn
3 Mầm non Hoa Cúc http://mnhoacuc.elearning.tptdm.edu.vn
4 Mầm non Hoa Hướng Dương http://mnhoahuongduong.elearning.tptdm.edu.vn
5 Mầm non Hoa Lan http://mnhoalan.elearning.tptdm.edu.vn
6 Mầm non Hoa Mai http://mnhoamai.elearning.tptdm.edu.vn
7 Mầm non Họa Mi http://mnhoami.elearning.tptdm.edu.vn
8 Mầm non Hòa Phú http://mnhoaphu.elearning.tptdm.edu.vn
9 Mầm non Hoa Phượng http://mnhoaphuong.elearning.tptdm.edu.vn
10 Mầm non Hoa Sen http://mnhoasen.elearning.tptdm.edu.vn
11 Mầm non Huỳnh Thị Hiếu http://mnhuynhthihieu.elearning.tptdm.edu.vn
12 Mầm non Lê Thị Trung http://mnlethitrung.elearning.tptdm.edu.vn
13 Mầm non Măng Non http://mnmangnon.elearning.tptdm.edu.vn
14 Mầm non Phú Tân http://mnphutan.elearning.tptdm.edu.vn
15 Mầm non Rạng Đông http://mnrangdong.elearning.tptdm.edu.vn
16 Mầm non Sao Mai http://mnsaomai.elearning.tptdm.edu.vn
17 Mầm non Sen Hồng http://mnsenhong.elearning.tptdm.edu.vn
18 Mầm non Sơn Ca http://mnsonca.elearning.tptdm.edu.vn
19 Mầm non Tuổi Ngọc http://mntuoingoc.elearning.tptdm.edu.vn
20 Mầm non Tuổi Thơ http://mntuoitho.elearning.tptdm.edu.vn
21 Mầm non Tuổi Xanh http://mntuoixanh.elearning.tptdm.edu.vn
22 Mầm non Vành Khuyên http://mnvanhkhuyen.elearning.tptdm.edu.vn
23 Trường Mầm non 1/6 http://mn16.elearning.tptdm.edu.vn

24 Trường Tiểu học

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Tiểu học Bùi Quốc Khánh http://thbuiquockhanh.elearning.tptdm.edu.vn
2 Tiểu học Chánh Mỹ http://thchanhmy.elearning.tptdm.edu.vn
3 Tiểu học Lê hồng Phong http://thlehongphong.elearning.tptdm.edu.vn
4 Tiểu học Phú Hoà 1 http://thphuhoa1.elearning.tptdm.edu.vn
5 Tiểu học Phú Hoà 3 http://thphuhoa3.elearning.tptdm.edu.vn
6 Tiểu học Phú Lợi http://thphuloi.elearning.tptdm.edu.vn
7 Tiểu học Phú Mỹ http://thphumy.elearning.tptdm.edu.vn
8 Tiểu học Phú Thọ http://thphutho.elearning.tptdm.edu.vn
9 Tiểu học Tân An http://thtanan.elearning.tptdm.edu.vn
10 Tiểu học Trần Phú http://thtranphu.elearning.tptdm.edu.vn
11 Tiểu học Tương Bình Hiệp http://thtuongbinhhiep.elearning.tptdm.edu.vn
12 Trường Tiểu học Chánh Nghĩa http://thchanhnghia.elearning.tptdm.edu.vn
13 Trường Tiểu học Định Hòa http://thdinhhoa.elearning.tptdm.edu.vn
14 Trường Tiểu học Hiệp Thành http://thhiepthanh.elearning.tptdm.edu.vn
15 Trường Tiểu học Hòa Phú http://thhoaphu.elearning.tptdm.edu.vn
16 Trường Tiểu học Kim Đồng http://thkimdong.elearning.tptdm.edu.vn
17 Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm http://thlethihonggam.elearning.tptdm.edu.vn
18 Trường tiểu học Lê Văn Tám http://thlevantam.elearning.tptdm.edu.vn
19 Trường tiểu học Nguyễn Du http://thnguyendu.elearning.tptdm.edu.vn
20 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền http://thnguyenhien.elearning.tptdm.edu.vn
21 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi http://thnguyentrai.elearning.tptdm.edu.vn
22 Trường Tiểu học Phú Hòa 2 http://thphuhoa2.elearning.tptdm.edu.vn
23 Trường Tiểu học Phú Lợi 2 http://thphuloi2.elearning.tptdm.edu.vn
24 Trường tiểu học Phú Tân http://thphutan.elearning.tptdm.edu.vn

13 Trường Trung học cơ sở

STT TRƯỜNG ĐỊA CHỈ WEBSITE
1 Trung Học Cơ Sở Chu Văn An http://thcschuvanan.elearning.tptdm.edu.vn
2 Trung Học Cơ Sở Hiệp An http://thcshiepan.elearning.tptdm.edu.vn
3 Trường Trung học cơ sở Chánh Nghĩa http://thcschanhnghia.elearning.tptdm.edu.vn
4 Trường Trung Học Cơ Sở Định Hòa http://thcsdinhhoa.elearning.tptdm.edu.vn
5 Trường Trung Học Cơ Sở Hòa Phú http://thcshoaphu.elearning.tptdm.edu.vn
6 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Thị Minh Khai http://thcsnguyenthiminhkhai.elearning.tptdm.edu.vn
7 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ http://thcsnguyenvancu.elearning.tptdm.edu.vn
8 Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Viết Xuân http://thcsnguyenvietxuan.elearning.tptdm.edu.vn
9 Trường Trung học cơ sở Phú Cường http://thcsphucuong.elearning.tptdm.edu.vn
10 Trường Trung học cơ sở Phú Hoà http://thcsphuhoa.elearning.tptdm.edu.vn
11 Trường Trung học cơ sở Phú Mỹ http://thcsphumy.elearning.tptdm.edu.vn
12 Trường Trung Học Cơ Sở Trần Bình Trọng http://thcstranbinhtrong.elearning.tptdm.edu.vn
13 Trường Trung Học Cơ Sở Tương Bình Hiệp http://thcstuongbinhhiep.elearning.tptdm.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây